Om een goede diagnose te stellen wordt aan de hand van een gesprek stilgestaan bij uw klachten. Ik vraag u ook over zaken die voor uw gevoel misschien niets met de klachten te maken lijken te hebben, maar erg belangrijk kunnen zijn. Ook zal ik terloops kijken naar de kleuring van uw huid, de gezichtstekening, of uw haar glanst, hoe u erbij zit, hoe uw vingernagels er uitzien. Het geeft mij allemaal informatie over de energiehuishouding in uw lichaam.

Pols- en tonganalyse

Traditioneel wordt met het voelen van de pols informatie gegeven over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie (Qi) in de organen. Het gaat dus veel verder dan het voelen van de hartslag. Ik voel de pols op drie plaatsen op verschillende diepten. Door nauwkeurig de spanning, breedte, diepte en snelheid van de pols te meten krijg ik deze informatie. Ik voel dus met name de kwaliteit van de pols. Verder bekijk ik uw tong. Ik kijk naar de aanwezigheid van kloofjes, pukkeltjes of beslag. Ook de vorm en kleur en de mate van vochtigheid geven informatie over uw energiesituatie. De tong is een soort landkaartje voor me.

Elektro-acupunctuur

Deze vorm van diagnose berust op het feit dat acupunctuurpunten een bepaalde elektrische weerstand hebben die op de huid meetbaar is. Er is van ongeveer 900 punten bekend waarmee ze te maken hebben in ons lichaam en ik meet voornamelijk de punten op de handen. Door middel van metingen met elektroden kan de weerstand op deze huidpunten worden bepaald. Dat is te zien op een metertje. Bij ziekte verandert de huidweerstand van deze meetpunten. Een te hoge uitslag zou op een ontsteking kunnen wijzen, een te lage uitslag op degeneratie of verval. Ik leg u dat ter plaatse uit. In ieder geval houdt u in uw ene hand een kleine staaf vast waardoor een stroompje van minder dan 1 Volt wordt gevoerd. Met een meetpen worden punten van de ander hand gemeten.

Verder meet ik, elektro-magnetisch, middelen bij u door waarop ik denk dat u positief zou kunnen reageren. Ik zet hiervoor testmiddelen in een medicijnhouder die in het apparaat met u verbonden is. De uitslag van de meter normaliseert wanneer ik de juiste middelen toevoeg aan de stroomkring. Zo weet ik niet alleen waar het probleem zich voordoet, maar ook welk probleem het kan zijn en welke methode ik het beste kan toepassen om uw klachten te behandelen.

Belangrijk

Om een goede diagnose te maken is het belangrijk dat u één dag van tevoren geen drugs gebruikt, niet of met mate alcohol gebruikt en niet teveel koffie vooraf drinkt. Om goede metingen te kunnen verrichten is van belang dat u geen horloge en sierraden om de pols draagt en geen crèmes, lotions en dergelijke op uw handen en voeten smeert.