Voor mij is het belangrijk te weten te komen hoe het staat met uw energie, met de energie van uw organen en de samenwerking van deze organen in uw lichaam. Indien deze samenwerking niet optimaal is dan uit zich dat in klachten. Mijn inzet is om lichaam, geest en energie op één lijn te krijgen.

Met Chinese Geneeskunde wil ik een brug slaan tussen de oosterse en westerse kijk op uw klacht. Ik wil ondersteunend werken voor de westerse geneeskunde en niet als vervanging. Zo is bijvoorbeeld voor mij leidend de diagnose van uw (huis)arts. Vertrouw ik het niet, dan zal ik u ook direct (terug)verwijzen naar uw huisarts.

Van origine ben ik opgeleid in de fysiotherapie. In 1981 ben ik mij gaan verdiepen in de Chinese Geneeskunde. Dit heb ik gedaan omdat ik graag op een andere manier tegen ziektebeelden wilde aankijken. Het principe vanuit de Chinese Geneeskunde spreekt mij erg aan: Het in balans zijn van zowel lichaam, geest als energie. In 1985 ben ik gestart met mijn praktijk voor acupunctuur met elektro-acupunctuur als diagnose methode.

Sinds 1989 zet ik zowel als aparte behandeling, alsook als ondersteuning van bijvoorbeeld acupunctuur, Chinese (medicinale) kruiden in. In 2006 heb ik de behandelmethodieken uitgebreid met Meridiaan- en kleurtherapie. Het interessante van deze behandeling is dat het ook weer aanvullend werkt op de Chinese kruiden en op de acupunctuur, maar daarnaast ook goede resultaten worden behaald op het gebied van littekens en (sport)blessures.