Meridiaan-Kleurentherapie, ingebed in de oude Chinese wijsheid én de antroposofie van Rudolf Steiner, werkt in op het meridiaan systeem via de acupunctuurpunten door middel van plantaardig gekleurde zijde.

Wanneer je energie te kort schiet of onregelmatig verdeeld is kan dit allerlei klachten geven. Zowel op lichamelijk als ook op psychisch gebied. Omgekeerd kan emotionele overbelasting gevolgen hebben voor de energieverdeling, wat weer lichamelijke klachten kan veroorzaken. De bron van de klachten kan bijvoorbeeld een oud litteken of oude (sport)blessure zijn, die een goede doorstroming van een meridiaan blokkeert.

Bindweefsel

Vanuit de bindweefselmassage zijn de orgaanzones bekend. Dit zijn specifieke gebieden op de rug, die corresponderen met bepaalde organen. De spanning in het onderhuidse bindweefsel is normaal gesproken zodanig, dat je gemakkelijk een huidplooi op kunt pakken.

Onbalans

Wanneer de spanning te hoog of te laag is geeft dat een disbalans aan: men zit niet lekker in zijn vel. Dit is het duidelijkst waar te nemen op de rug, in de vorm van spanningsveranderingen in het onderhuidse bindweefsel op een voor elke meridiaan specifieke plaats. Het nauwkeurig beoordelen van de spanning van het onderhuidse bindweefsel is belangrijke informatie. Door de punten op de meridianen te beïnvloeden, worden de meridianen en daarmee de Qi weer in balans gebracht. Ik gebruik voor de diagnose of de methodiek van elektro-acupunctuur of ik onderzoek het bindweefsel.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt de kleur door middel van kleine vierkante stukjes zijde op de meridiaanpunten aangebracht. Hierdoor wordt de energiebalans in de meridianen en daarmee de Qi hersteld. Er treedt een direct voelbare spanningsverandering op in het onderhuidse bindweefsel. De zijden lapjes die worden gebruikt worden geverfd met plantenextracten. De lapjes van zijde worden met plantaardige pigmenten, zoals kamille, coriopsis (meisjesoog), berkenblad, blauw hout, rood hout en indigo geverfd.

In de meridiaan-kleurentherapie wordt de patiënt zelf actief betrokken. Men wordt gestimuleerd om de spanningsverschillen nauwkeurig waar te nemen en zelf waar te nemen of de behandeling klopt. Wanneer de therapie wat langer wordt uitgeoefend, worden de kleuren aan de patiënt meegegeven.